Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

VÁS ZVE
na 22. ročník mezinárodní soutěže pro studenty středních a vysokých škol,

konaný pod záštitou děkana Fakulty aplikované informatiky
doc. Mgr. Milana Adámka, Ph.D.

STOČ 2017

Studentská tvůrčí a odborná činnost

20. dubna 2017